Remontointi

Hirsitalon viemäriremontti – Asiantuntijan opas onnistuneeseen projektiin

Kuvituskuva, joka esittää hirsitalon viemärijärjestelmää.

Sisältö

Viemäröinnin uudistaminen on keskeinen osa vanhan hirsitalon remontointia. Hirsirakenteet tuovat usein mukanaan ainutlaatuisia haasteita, joista yksi on varmistaa, että viemärijärjestelmä toimii luotettavasti. Viemäriremontti ei ole pelkkää putkien vaihtoa, vaan se vaatii erityistä huomiota hirsirakenteiden ominaisuuksien ja vaatimusten kanssa yhteensoveltamisessa.

Mainos

Hirsitalojen viemäriremontin yhteydessä on otettava huomioon useita seikkoja, kuten rakennuksen ikä, viemärijärjestelmän kunto sekä rakennus erityispiirteet. Tarkastukset ja remontin suunnittelussa käytettävät menetelmät vaihtelevat riippuen kohteen tarpeista. Esimerkiksi, on tärkeää tietää, sopiiko sukitusmenetelmä kyseisen hirsitalon viemäröintiin, vai vaatiiko tilanne perinteisempää lähestymistapaa.

Joissakin tapauksissa hirsitalot on suojeltu kulttuurihistoriallisista syistä, mikä asettaa entistä tarkempia rajoituksia ja vaatimuksia viemäriremontille. Lisäksi taloudelliset näkökohdat, kuten remontin budjetointi ja kustannusten arviointi, ovat merkittävä osa suunnitteluprosessia. Selkeä suunnitelma ja budjetin ymmärtäminen auttavat varmistamaan, että viemäriremontti tukee hirsitalon kestävää käyttöä pitkälle tulevaisuuteen.

Hirsitalon viemärijärjestelmän perusteet

Hirsitalojen viemärijärjestelmän ylläpito ja kunnostus ovat keskeisiä aspekteja välttääkseen kosteus- ja rakenteelliset ongelmat. Hirsirakennusten viemärijärjestelmä koostuu pääasiassa jätevesiputkista, jotka johtavat haudatun tai talon ulkopuolelle sijoitetun säiliön kautta käsittelyyn tai poisjohtoon. Järjestelmän kunnon tarkastaminen ja ylläpito ovat ensisijaisen tärkeitä.

 • Sukitusmenetelmä: Sukittamalla on mahdollista korjata viemärit ilman rakenteiden purkua. Tämä on erityisen hyödyllistä hirsitaloissa, jotka ovat usein esteettisesti arvokkaita.
 • Sukitusmenetelmän edut:
  • Nopeus: Tyypillisesti remontti valmistuu viikon aikana.
  • Kustannustehokkuus: Se on halvempi kuin putkien täydellinen uusiminen.
  • Ei purkutöitä: Hirsitalon kauniita rakenteita ei tarvitse purkaa.

Vaikka kokonaisvaltainen viemäriremontti voi olla kallis, säännölliset tarkastukset ja sukittaminen voivat tarjota kustannustehokkaan ratkaisun. On tärkeää huomata, että ehjät ja hyvin huolletut viemärijärjestelmät ovat ratkaisevia hirsitalon pitkäaikaiselle kestävyydelle ja turvallisuudelle.

Viemäriremontin suunnittelu

Viemäriremontin suunnitteluvaihe on perusta onnistuneelle projektin toteutukselle. Se määrittää remontin tavoitteet, noudattaa lupien ja säädösten vaatimuksia sekä asettaa suuntaviivat aikataululle ja budjetille.

Remontin tavoitteet ja vaatimukset

Viemäriremontin tavoitteiden asettaminen on kriittinen askel, sillä se ohjaa koko projektin suunnittelua. Tärkeitä kysymyksiä ovat:

 • Minkälainen toiminnallisuus ja kestävyys viemäriltä vaaditaan?
 • Mitkä ovat olemassa olevat haasteet ja miten ne ratkaistaan remontilla?

Lupaprosessit ja säädökset

Viemäriremontti edellyttää usein lupaprosesseja, jotka tulee huomioida jo suunnitteluvaiheessa. Tärkeää on selvittää:

 • Rakennuslupa: Vaaditaanko hirsitalon viemäriremonttiin kunnallinen rakennuslupa?
 • Maankäyttö- ja rakennuslaki: Mitkä ovat voimassa olevat rakennusmääräykset ja -säädökset?

Aikataulutus ja budjetointi

Viemäriremontin aikataulutus ja budjetointi ovat avainasemassa. Projektin suunnittelussa tulee ottaa huomioon:

 • Aikataulu: Kuinka kauan remontin arvioidaan kestävän, ja mitkä ovat kriittiset välitavoitteet?
 • Budjetti: Mikä on kokonaisbudjetti ja kuinka se jakautuu työn eri vaiheille?

Kunkin osa-alueen tarkka huomioon ottaminen varmistaa viemäriremontin sujuvan toteutuksen ja pitkäaikaisen toimivuuden.

Sukitus on kustannustehokas vaihto viemäriremontille

Sukitus on menetelmä, jossa viemäriputkien sisäpuolelle asennetaan uusi putki, eli “sukka”. Tämä menetelmä on erityisen kustannustehokas verrattuna perinteisempään viemäriputkien täydelliseen uusimiseen.

Kustannustehokkuuden syitä:

 • Ei kaivu- tai purkutöitä: Sukitus voidaan toteuttaa ilman laajoja maan- tai lattiakaivuutöitä, sillä uusi putki vedetään vanhan sisään.
 • Lyhyempi työaika: Työn kesto on yleensä nopeampi kuin perinteisissä menetelmissä. Remontin keskimääräinen kesto voi olla noin viikko.
 • Asuminen mahdollista remontin aikana: Asukkaiden ei yleensä tarvitse muuttaa pois remontin ajaksi.

Lista sukituksen eduista suhteessa kustannuksiin:

 • Pitkäikäisyys: Pidentää olemassa olevan viemärin käyttöikää jopa 50 vuotta.
 • Ennaltaehkäisy: Auttaa torjumaan tulevia viemäriongelmia, vähentäen mahdollisia tulevia remonttikuluja.
 • Ekologisuus: Vähemmän jätettä ja ympäristövaikutuksia, koska vanhoja putkia ei poisteta.

Tästä syntyy käytännön säästöjä niin rahallisesti kuin ajallisestikin. Hirsitalon viemäriremontissa, missä rakenteiden tila voi olla haastava, sukitus tarjoaa vähemmän invasiivisen tavan päivittää viemäröinti nykyvaatimusten mukaiseksi.

Laadunvarmistus ja viimeistelytyöt

Laadunvarmistus ja viimeistelytyöt ovat kriittisiä vaiheita hirsitalon viemäriremontissa. Ne varmistavat, että työn lopputulos täyttää kaikki asetetut laatuvaatimukset ja että viemärijärjestelmä toimii moitteettomasti.

Tarkastukset ja testaukset

Ennen viemäriremontin loppuunsaattamista, tarkastukset ja testaukset ovat välttämättömiä toimenpiteitä laadunvarmistuksessa. Tässä vaiheessa suoritetaan:

 • Painetestaus: varmistetaan, ettei viemärilinjassa ole vuotoja.
 • Kuvaustarkastus: käytetään viemärikameroita havaitsemaan mahdolliset ongelmat putkistossa.

Viimeistelytyöt ja jälkiasennukset

Viemäriremontin viimeistelytyöt kattavat kaikki ne toimet, jotka viimeistelevät remontin ulkoiset ja sisäiset pinnat. Ne sisältävät:

 • Pinnoitukset: suojataan viemärit huolellisesti korroosiolta ja kosteudelta.
 • Laitteistojen asennus: esimerkiksi vesikalusteiden ja muiden laitteiden asentaminen ja testaaminen.

Jälkiasennukset puolestaan sisältävät lopulliset asennustyöt, jotka tehdään viimeistelytyön jälkeen, kuten:

 • Katteen asettaminen: varmistetaan, että viemäröinnin ympärille jäävät alueet ovat siististi viimeisteltyjä.
 • Tarkastusluukkujen asentaminen: tarjoavat pääsyn viemärijärjestelmään tulevaisuuden huoltoja ja korjauksia varten.

Ylläpito ja huolenpito

On tärkeää huomioida, että hirsitalon viemäriremontti vaatii asiantuntevaa ylläpitoa ja huolenpitoa optimaalisen toimivuuden takaamiseksi. Seuraavissa aliosioissa esitellään tässä asiassa keskeisiä toimenpiteitä.

Käyttö- ja huolto-ohjeet

Asiakkaan tulee noudattaa aina ammattilaisten antamia käyttö- ja huolto-ohjeita viemärijärjestelmän kunnon ylläpitämiseksi. Näihin ohjeisiin sisältyy muun muassa:

 • Säännölliset tarkistukset: Viemärijärjestelmän kunnon tulee olla osa hirsitalon määräaikaishuoltoa.
 • Puhdistus: Viemäreiden säännöllinen puhdistus estää tukosten muodostumista ja pidentää järjestelmän elinikää.
 • Vaurioiden havaitseminen: Mahdolliset vauriot tulee havaita ja korjata varhaisessa vaiheessa, jotta vältetään kalliit korjausoperaatiot.

Takuu ja korjaukset

Valitun urakoitsijan tai viemäritöitä tarjoavan yrityksen antama takuu kattaa tyypillisesti:

 • Takuuaika: Takuuajasta ja sen ehdoista on sovittava kirjallisesti urakoitsijan kanssa.
 • Korjaustyöt: Mikäli viemärijärjestelmä ei toimi suunnitelmien mukaisesti, on takuun puitteissa oikeus saada korjaukset suoritettua ilman lisäkustannuksia.

Luitko jo nämä?

Paras avaimet käteen hirsitalopaketti

Hirsisauna – viisi parasta pihasaunaa hirsistä

Ilmavesilämpöpumppu hirsitaloon – Lämmitä hirsikotisi tehokkaasti

Maalämpö hirsitaloon – Energiatehokkain ratkaisu?

Tilaa Hirsimestarin uutiskirje ja liity hirsikerhoon

Saat tuoreimmat artikkelimme suoraan sähköpostiisi.