Remontointi, Yleinen

Hirsitalon kosteusvauriot – Yleisimmät syyt

Hirsitalon kosteusvauriot voivat johtaa suurin vaurioiihin ja jopa purkutuomioon.

Sisältö

Vaikka hirsitaloja pidetään lähes immuuneina kosteusvaurioille, ei niiltä ole mahdollista välttyä täysin. Puu on elävä materiaali ja jokainen hirsitalo on yksilöllinen, joten hirsitalon kosteusvauriot ovat täysin mahdollisia.

Mainos

Syitä hirsitalojen kosteusvaurioille on useita. Yleensä kosteusvauriot voivat johtua vesivahingosta, jolloin kosteus imeytyy rakenteisiin. Vanhojen hirsitalojen kohdalla kosteusvaurion syynä voi olla ajan myötä kosteudelle altistuneet ja homehtuneet hirret.

Keräsimme yhteen hirsitalojen yleisimmät kosteusvaurioiden aiheuttajat, sekä vinkkejä kuinka ennaltaehkäiset suuremmat vauriot ja säästät pitkän pennin.

Hirsitalon kosteusvaurio voi aiheuttaa mittavia vaurioita ja suuria kustannuksia, joten ennaltaehkäisevät toimenpiteet ovat pieni vaiva kosteusvaurion aiheuttamiin vahinkoihin verrattuna. Suuremman kosteusvaurion osuessa kohdalla voi edessä olla vahinkosaneeraus.

Hirren hengittävyys ja kosteusvauriot

Hirsi on hygroskooppinen materiaali, jolloin hirsi pyrkii tasaamaan kosteutensa ympäröivän ilman kanssa. Tätä kutsutaan myös hirren hengittävyydeksi. Juuri tämän hengittävyyden ansiosta hyvin hoidetun hirsirakenteen kosteusvauriot ovat harvinaisia.

Hirren hengittävyyden rikkoutuessa hirsiseinä on huomattavasti alttiimpi kosteudelle. Kun hirsi ei hengitä, ei kosteus pääsee haihtumaan ympäröivään ilmaan.

Yleisin syy hirren hengittävyyden rikkoutumiselle on hirsiseinän käsittely vääränlaisilla aineilla. Normaali seinämaalikin estää kosteuden imeytymistä ja haihtumista hirsiseinästä.

Tämän vuoksi hirsiseinää käsitellessä tulee olla tarkkana ja käyttää vain hirrelle suunnattuna pinnoitteita.

Vanhojen hirsien homehtuminen

Hirsien homehtuminen on yleisintä vanhempien hirsitalojen kohdalla. Varsinkin pitkään käyttämättömänä olleen hirsirakennuksen seinät ovat altistuneet jatkuvalle kosteudelle ilman säännöllistä huoltoa.

Vanhojen hirsien homehtumista voi aiheuttaa niiden halkeilu, jolloin kosteus pääsee helpommin hirren sisään.

Jatkuvassa asumiskäytössä olevien hirsitalojen homehtuminen on kuitenkin harvinaista, sillä pieniinkiin viittauksiin kosteusvaurioista tai homeesta voidaan reagoida nopeasti.

Vesivahingot hirsitaloissa

Yhtälailla kuin muidenkin talotyyppien kohdalla, voi hirsitalonkin kosteusvauriot johtua vuodosta tai vesivahingosta. Suuremman vesivahingon kohdalla vesi pääsee imeytymään syvälle hirsirakenteisiin.

Yleisimpiä vesivahinkojen syitä ovat astia- ja pyykinpesukoneiden vuodot sekä putkivuodot.

Pesukoneiden vuotojen yleisin syy on huolimattomasti tehty asennus. Tämän vuoksi asennus on suositeltavaa suorittaa LVI-alan ammattilaisen toimesta. Huonosta asennuksesta johtuva vesivahinko voi johtaa suurin kustannuksiin joita vakuutusyhtiö ei korvaa.

Vesivahingon sattuessa tulee toimia ripeästi vahinkojen minimoimiseksi. Nopealla toiminnalla voit estää veden imeytymisen syvälle hirsirakenteisiin. Hirteen imeytynyt liiallinen kosteus estää hengittävyyttä, jolloin kosteus ei haihdu rakenteesta.

Kostuneet hirret on mahdollista kuivata lämmittämällä ja riittävällä tuuletuksella.

Ennaltaehkäise hirsitalon vesivahingot:

 • Huolehdi pesukoneiden ja niiden liitäntöjen kunnosta säännöllisesti
 • Tarkista kosteiden tilojen vesikalusteet säännöllisesti
 • Huolehdi kosteiden tilojen eristämisestä ja tiiveydestä
 • Tarkasta käyttövesiputkien kunto ja vaihda yli 30 vuotta vanhat putket uusiin
 • Avaa viemärit ja hajulukot säännöllisin väliajoin

Alapohjan kosteusvauriot

Hirsitalon alapohja on suurin yksittäinen hirsitalojen kosteusvaurioiden aiheuttaja. Huoltamaton alapohja on altis kosteuden kertymiselle ja mittaville vaurioille.

Alapohjaan kertynyt kosteus altistaa käytännössä koko rakennuksen vaurioille, sillä kapillaari-ilmiö nostaa kosteutta kohti alimpia hirsirakenteita. Tämä on kuitenkin helppo ehkäistä kapillaarikatkolla, kuten bitumikermillä.

Suurin alapohjan kosteusvaurioiden aiheuttaja on riittämätön alapohjan tuuletus. Kun alapohjan ilma ei vaihdu, ei rakenteisiin kerääntynyt kosteus pääsee haihtumaan.

Toimimattoman ilmanvaihdon lisäksi puutteellinen tai jopa kokonaan puuttuva salaojitus edistää veden kertymistä alapohjan rakenteisiin. Tällöin sadevesi ei pääse kulkeutumaan poistoputkien kautta sadevesikaivoon.

Yleisimmät alapohjan ja perustusten kosteusvaurioiden aiheuttajat:

 • Kosteuden nousu alimpiin hirsikerroksiin joko kapillaarisesti tai diffusiolla
 • Riittämätön tuuletus
 • Heikko salaojitus
 • Putkien vuoto
 • Huono tiivistys
 • Mahdolliset rakennusjätteet

Rakennusvaiheessa aiheutetut hirsitalon kosteusvauriot

Hirsitalon kosteusvaurion voi myös johtua huonosta rakentamisesta tai puutteellista materiaalien suojaamisesta. Nämä tapaukset ovat kuitenkin harvinaisia sekä helppoja välttää.

Yleisin kosteusvaurion aiheuttanut virhe rakennusvaiheessa on hirsien riittämätön suojaus. Jos hirsiä on säilytetty taivasalla ja sadekeli on päässyt yllättämään, ovat hirret usein käyttökelvottomia.

Harvoissa tapauksissa hirsien kostuminen jää kokonaan huomiotta, jolloin hirsitalo rakennetaan täysin pilalle menneistä hirsistä. Näissä tapauksissa hometta esiintyy usein jo ensimmäisen vuoden asumisen aikana. Pahimmassa tapauksessa koko hirsitalo voidaan joutua purkamaan jo lyhyenkin asumisajan jälkeen.

Tämän vuoksi hirsitaloja rakennetaan harvemmin syksyisin ja keväisin, jolloin sateen riski on suurempi.

Näin vältät ongelmat hirsitalon rakennusvaiheessa:

 • Valitse luotettava toimija rakennusvaiheeseen
 • Huolehdi materiaalien suojaamisesta rakennusvaiheessa
 • Ajoita rakennus sääennusteen mukaan
 • Älä unohda talvirakentamisen mahdollisuutta. Talvella on kuiva ilma ja minimaalinen sateen riski eikä pakkanen hidasta työntekoa.

Kattorakenteiden kosteusvauriot

Etenkin vanhojen hirsitalojen kohdalla kattorakenteet ovat yksi alttiimmista kohdista kosteusvaurioille.

Yläpohjan ja kattorakenteiden kosteusvaurioiden yleisin aiheuttaja on riittämätön tuuletus. Tällöin yläpohjan rakenteisiin päätynyt kosteus ei pääse haihtumaan ilmanvaihdon mukana.

Vanhempien rakennusten kohdalla syy yläpohjan riittämättömälle tuuletukselle voi olla rakentaminen jälkeen tehty yläpohjan lisäeristys.

Yläpohjan kosteusvauriot ovat huomattavasti vaikempia havaita kuin alapohjan kosteusvauriot, sillä homeen haju harvoin päätyy yläkautta asuintiloihin.

Yläpohjan kosteusvauriot ovat aina suuri ongelma jota tulisi korjata välittömästi.

Pitkään kytenyt yläpohjan kosteusvaurio voi aiheuttaa mittavia vahinkoja koko rakennukseen, joten korjaamalla vauriot nopeasti vältät ylimääräiset vauriot ja säästät pitkän pennin korjauskuluissa.

Myös vanha ja vaurioitunut vesikatto voi olla yläpohjan kosteusvaurioiden aiheuttaja. Vähäiselle huollolle jäänyt katto voi vuotaa ja päästää kosteutta sisään. Tämän vuoksi vesikatto tulisi huoltaa ja tarkastaa vuosittain.

Yleisimmät yläpohjan kosteusvaurioiden aiheuttajat:

 • Tuuletusaukkoja on liian vähän
 • Tukitut räystään tuuletusaukot
 • Vesikaton vuoto
 • Keväisin lumen sulamisvesien aiheuttamat vauriot
 • Vuotava vesikatto

Hirsitalon kosteusvaurioiden korjaus

Hirsitalon kosteusvaurioiden korjaaminen voi tulla kalliiksi, varsinkin jos orastaviin vaurioihin ei ole reagoitu riittävän nopeasti ja kosteus on päässyt imeytymään syvälle hirsirakenteisiin.

Pienemmän vesivahingon kuivaat helposti itse, mutta suuremman vaurion sattuessa on järkevintä ottaa yhteyttä vahinkosaneerauksen ammattilaiseen.

Vesivahinkojen korjaus

Hirsitalon vesivahinkojen sattuessa tulee toimia aivan kuten muidenkin talotyyppien kohdalla. Vesivahingon korjaus alkaa aina akuutin tilanteen hallinnalla ja vuodon katkaisulla. Reagoimalla nopeasti minimoit vesivahingon aiheuttamat tuhot.

Akuutin tilanteet ollessa hallussa on tärkeää kutsua paikalle kosteuskartoittaja ja selvittää vahinkojen suuruus.

Pienemmän vesivahingon kohdalla riittää kuivatus ja kastuneiden materiaalien vaihtaminen ehjiin, mutta suuremmissa tapauksissa voidaan vaatia vahinkosaneerausta. Vahinkosaneeraukseen kuuluu korjauskelvottomien rakenteiden purku sekä tilojen koneellinen kuivaus.

Alapohjan kosteusvaurioiden korjaaminen

Alapohjan kosteusvaurion korjaaminen voi aiheuttaa mittavia korjaustoimenpiteitä ja suuren laskun. Tämän vuoksi pienetkin alapohjan kosteusvauriot tulisi aina korjata ennen vaurioiden leviämistä ylempiin rakenteisiin.

Kosteuden levitessä alimpiin hirsikerroksiin voidaan pahimmassa tapauksessa joutua tekemään hirsitalon kengitys. Kengitys toteutetaan nostamalla koko hirsikehikkoa jotta alimmat vaurioituneet hirret voidaan korvata ehjillä. Kengittäminen on myös erinomainen keino pidentää vanhan hirsitalon käyttöikää.

Jos kosteus ei ole levinnyt alimpiin hirsikerroksiin, on alapohjan koneellinen kuivaus usein riittävä toimenpide. Kuivauksen yhteydessä lisätään usein uudet eristeet, jolloin kosteus ei pääse imeytymään rakenteisiin.

Kattorakenteiden kosteusvaurioiden korjaus

Kattorakenteiden ja yläpohjan kosteusvaurioiden korjaaminen vaatii useimmiten rakenteiden uusimisen tai kokonaisvaltaisen kattoremontin.

Kokonaisvaltainen kattoremontti samalla ennaltaehkäisee tulevia kosteusvaurioita jopa kymmeniksi vuosiksi eteenpäin.

Näin ennaltaehkäiset hirsitalon kosteusvauriot

Hyvin tehdyllä kosteusvaurioiden ennaltaehkäisyllä vältyt suuremmilta vaurioilta ja säästät pitkän pennin. Jo pienilläkin toimenpiteillä ja vuosittaisilla kuntotarkastuksilla ehdit reagoimaan pieniin tai alkaviin vaurioihin.

Vinkit hirsitalon kosteusvaurioiden ennaltaehkäisyyn:

 • Pidä huoli hirren hengittävyydestä. Pidä hirsipinnat puhtaina ja vältä hirrelle sopimattomien pinnoitteiden käyttöä.
 • Tarkasta ylä- ja alapohjan kunto säännöllisesti.
 • Ehkäise vesivahinkojen syntyminen tarkastamalla astian- ja pyykinpesukoneiden liitännät säännöllisesti.
 • Huolehdi hirsien riittävästä tuuletuksesta jotta ylimääräinen kosteus pääsee haihtumaan
 • Reagoi pieniinkin vuotoihin nopeasti. Näin estät kosteuden pääsyn syvälle hirsirakenteisiin.
 • Huolehdi sadevesijärjestelmän toimivuudesta. Toimimaton tai vaurioitunut sadevesijärjestelmä voi kerryttää vettä maaperään ja imeytyä sitä kautta rakenteisiin.

Tilaa Hirsimestarin uutiskirje ja liity hirsikerhoon

Saat tuoreimmat artikkelimme suoraan sähköpostiisi.