Remontointi

Hirsitalon eristäminen – Eristeet vertailussa

Hirsitalon eristäminen voidaan toteuttaa monella tapaa.

Sisältö

Vaikka hirsi on itsessään lämpöä ja kylmyyttä eristävä materiaali, voidaan hirsitalon lämmöneristystä parantaa huomattavasti hyvin toteutetulla lisäeristämisellä. Hirsitalon eristäminen on helppo tapa parantaa myös energiatehokkuutta.

Mainos

Etenkin vanhempien hirsitalojen kohdalla eristeiden uusiminen on usein tarpeen, sillä vanhat eristeet ovat voineet kulua tai hirsi olla lahonnut.

Hirsitalon eristäminen tulee toteuttaa suunnitellusti ja huolellisesti. 

Väärillä materiaalivalinnoilla tai eristeiden huonolla sijoittelulla voi olla enemmän negatiivinen kuin positiivinen vaikutus. Väärä materiaalivalinta voi kumota hirrelle ominaiset hygroskooppiset ominaisuudet, jolloin hirsi on altis kosteusvaurioille.

Huonosti sijoitetut eristeet voivat tukkia rakenteiden tuuletusraot, jolloin niihin kertynyt kosteus ei pääsee haihtumaan vaihtuvaan ilmaan.

Tällä kirjoituksesssa käsittelemme uusien hirsitalojen eristämistä, sekä vertailemme eri eristemateriaaleja tuoden esiin niiden hyvät ja huonot puolet.

Hirsitalon eristäminen on vaativa ja tarkkuutta vaativa prosessi, jonka suunnittelu ja toteutus on suositeltavaa ulkoistaa ammattilaiselle.

Hirsitalo ilman lisäeristystä?

Suuri osa hirsitalovalmistajista tarjoaa uusien hirsitalojen lisäeristetyksen maksullisena lisävarusteena. Modernit hirsitalot ovat suunniteltu energiatehokkaiksi ilman lisäeristeitä, jolloin lisäeristäminen on täysin asiakkaan valinta.

Hirsiseinien ollessa riittävän paksuja ei lisäeristystä välttämättä tarvita.

Lisäksi nykyaikaiset teolliset lamellihirret ovat huomattavasti tiiviimpiä kuin vanhat yhdestä palasta valmistetut pyöröhirret, jotka lähes poikkeuksetta vaativat edes jonkinlaisen lisäeristyksen.

Milloin hirsitalo ei vaadi lisäeristyksiä?

 • Riittävän paksu hirsimateriaali
 • Hirsitalo on rakennettu laadukkaasti ja tiiviiksi käyttäen moderneja menetelmiä
 • Hyvin eristetyt ja tuulettuvat ala- ja yläpohjat
 • Riittävän energiatehokas lämmitysjärjestelmä

Miksi hirsitalon lisäeristäminen on kannattavaa?

Hirsiseinän oikeaoppisella lisäeristämisellä voidaan saavuttaa mittavia hyötyä. Hyvin eristetty hirsitalo on kesällä viileä ja talvella lämmin.

Eristämisellä on myös posiitivinen vaikutus energiatehokkuuteen: parhaimmillaan hirsitalon energialuokitus voi nousta jopa A tai B -kategorioihin. A-luokitus vaatii laadukkaat eristemateriaalit sekä niiden optimaalisen sijoittelun.

Etenkin ohuempien hirsimateriaalien kohdalla lisäeristämien on suositeltavaa. Varsinkin alle 150 mm hirsiä ei edes suositella käytettäväksi ilman minkäänlaisia eristyksiä. Vielä ohuemmat hirret eivät sovellu lainkaan ympärivuotiseen käyttöön.

Oikein toteutettu hirsitalon eristäminen madaltaa lämmityskuluja sekä parhaassa tilanteessa pidentää hirsitalon käyttöikään kymmenillä vuosilla.

Hirsitalon eristyksessä tulee kuitenkin muistaa oikeat materiaalivalinnat, jottei hirren hengittävyys kärsi. Puupohjaiset materiaalit sopivat hirsitaloon parhaiten juuri hengittävyytensä ja ekologisuutensa vuoksi.

Milloin hirsitalon eristäminen on kannattavaa?

 • Ohuet hirsimateriaalit.
 • Haluat parantaa hirsitalon energiatehokkuutta.
 • Haet suuria säästöjä lämmitys- ja villennyskuluissa.
 • Hirsitalo ei lämpene riittävästi talvella.

Hirsiseinän lisäeristäminen

Hirsiseinän lisäeristäminen on yksi tehokkaimmista keinoista parantaa hirsitalon lämmöneristystä ja energiatehokkuutta.

Hirsiseinän eristys voidaan toteuttaa joko sisä- tai ulkoseinään, riippuen kumman puolen seinästä haluaa säilyttää alkuperäisenä.

Molemmissa on hyvät ja huonot puolensa. Sisäpuolelta eristäminen on luonnollisesti helpompaa ja oikein tehtynä tehokkaampaa, mutta siinä piilee kastepisteiden syntymisen riski, mikä voi johtaa kosteuden kertymiseen hirsi- ja eristemateriaaleihin.

Ulkopuolelta eristäessä kastepisteitä ei synny.

Seiniä eristäessä tulee ottaa huomioon sen vaikutus hirsiseinän ulkoasuun. Tasaisen eristelevyt voivat avata uusia mahdollisuuksia sisustuksessa, kun taas ulkopuoliset eristeet voivat tasoittaa vanhojen hirsien rustiikkista ulkoasua.

Nämä ovat kuitenkin makuasioita, eikä kumpikaan vaihtoehto ole toistaan huonompi.

Ulkopuolisessa eristämisessä tulee huomioida myös eristeiden tuulenpitävyys. Etenkin aikaisemmin yleisesti käytetty mineraalivilla on ilmava materiaali ja herkkä koville tuulenpuuskille. Puukuitupohjaiset materiaalit kestävät tuulta huomattavasti villaa paremmin.

Mitä ottaa huomioon hirsiseinän lisäeristämisessä?

 • Materiaalivalinta, synteettiset eristeet estävät hirren hengittävyyden mikä voi johtaa kosteus- ja homevaurioihin.
 • Huomioi vaikutus hirsiseinän ulkoasuun.
 • Huolehdi riittävästä tuulensuojasta.

Ylä- ja alapohjan lisäeristäminen

Seinien eristämistä tehokkaampi keino parantaa lämmöneristystå on uusia ala- ja yläpohjan eristeet.

Jo pelkkä yläpohja on hirsitalon suurin lämpöhäviön aiheuttaja.

Sen lisäksi että ylä- ja alapohjan eristäminen parantaa lämmöneristystä, ehkäisevät ne myös kosteusvaurioiden syntyä. Alapohja on hirsitalon suurin kosteusvaurioiden aiheuttaja, joten alapohjan eristykseen kannattaa panostaa.

Lisäeristyksiä tehtäessä on huolehdittava etteivät tuuletusaukot tukkiudu. Huonosti tehdyllä lisäeristyksellä tukitut tuuletusaukot ovat yksi suurimmista kosteusvaurioiden aiheuttajista.

Paras materiaali yläpohjan eristykseen on riittävän paksu puupohjainen eristelevy joka täyttää paloturvallisuusmääräykset. Puhalluseriste tai mineraalivilla yläpohjassa voi kerätä itseensä kosteutta, joten sen käyttöä yläpohjassa ei suositella.

Huonosti eristetty alapohja voi aiheuttaa suuren lämpöhäviön sekä vedon tuntua lattian tasolla. Oikein tehny alapohjan eristys vähentää lämpöhäviötä sekä ehkäisee kosteuden nousua alimpiin hirsirakenteisiin. 

Muista nämä ala- ja yläpohjan eristyksessä:

 • Huolehdi riittävästä tuulettuvuudesta.
 • Älä käytä puhallus- tai villaeristeitä.
 • Toteuta läpiviennit huolellisesti.

Parhaat eristemateriaalit hirsitaloon

Eristemateriaalin valinnassa on oltava erityisen tarkkana, sillä osa yleisimmistä eristeistä eivät sovellu käytettäväksi hirsitaloissa.

Etenkin synteettiset materiaalit ovat haitallisia hirsitaloille, sillä ne voivat kumota hirren hygroskooppiset ominaisuudet. Hygroskooppiset ominaisuudet tuovat hirsitaloon erinomaisen ilmanlaadun hirren sitoessa ja luovuttaessa kosteutta ympäröivään ilmaan. Synteettinen eriste luo hirren päälle kerroksen, mikä estää hirren luonnolliset ominaisuudet.

Tämän vuoksi hirsitalon eristykseen tulisi käyttää vain puupohjaisia materiaaleja joilla on samanlaiset ominaisuudet kuin hirrellä. Tällöin paksukaan eristekerros ei riko hirren hengittävyyttä.

Keräsimme yhteen kolme suosituinta hirsitaloissa käytettyä eristemateriaalia ja niiden edut.

Puukuitulevy

Puukuitulevy on ylivoimaisesti suosituin hirsitaloissa käytetty eristemateriaali. Markkinoilla on useita valmistajia, joiden eroavaisuudet ovat marginaalisia. Puukuitulevyjen väliset erot näkyvät lähinnä materiaalien mitoissa ja paksuudessa.

Puukuitulevy soveltuu erinomaisesti niin yläpohjan kuin hirsiseinienkin eristämiseen. Puukuidulla on lähes samanlaiset ominaisuudet kuin hirrellä, joten se soveltuu täydellisesti käytettäväksi hirsitalojen lisäeristämisessä.

Erinomaisen soveltuvuuden lisäksi puukuitu on ekologinen ja uusiutuva luonnonmateriaali joka on käyttöikänsä päätteeksi täysin kierrätettävissä.

Sisäpuolella käytettynä puukuitulevy avaa uusia mahdollisuuksia sisustukseen. Maalaamalla tai tapetoimalla puukuitulevyn voit muuttaa koko sisätilan värimaailmaa ilman että joudut pinnoittamaan hirsimateriaaleja.

Puukuitulevyn maalaaminen tai tapetointi vaatii aina tasaisen pohjamaalin, sillä paljas levy on rosoinen ja huono alusta maalille.

Puukuitulevyjä on saatavilla useissa eri hintaluokissa, yksittäisten levyjen hintojen vaihdellessa kymmenen ja viidenkymmenen euron välillä.

Tärkeimmät ominaisuudet:

 • Erinomainen suoja kosteutta, kylmyyttä ja tuulenpuuskia vastaan
 • Soveltuu käytettäväksi niin seinien kuin ylä- ja alapohjan lisäeristykseen
 • Samankaltaiset hygroskooppiset ominaisuudet kun hirrellä.
 • Täysin ekologinen ja puupohjainen materiaali.
 • Saatavilla eri paksuisena sekä levyisenä.

Puukuitulevyn plussat ja miinukset:

 • Ekologinen
 • Mahdollisuus parantaa hirsitalon energiatehokkuutta suhteellisen pienellä investoinnilla
 • Oikein asennettuna voi nostaa hirsitalon A tai B -energialuokkiin.
 • Ei heikennä hirren luonnollisia ominaisuuksia
 • Rajattomat käyttömahdollisuudet myös sisustuksen näkökulmasta
 • Vanhan hirsitalon kohdalla mahdollisuus peittää hirren kulunut tai vaurioitunut pinta
 • Vaikutus hirsiseinän ulkoasuun jakaa mielipiteitä
 • Vaatii tarkan mitoituksen ja asennuksen

Puhalluseriste

Puhalluseriste valmistetaan useimmiten samoista materiaaleista kuin puukuitulevyt, joten niiden ominaisuudet ovat hyvin samankaltaiset. Puhalluseristeet voidaan puhaltaa suoraan rakenteisiin, jolloin sen esteettiset vaikutukset ovat puukuitulevyä pienemmät.

Puupohjainen puhalluseriste on perinteistä mineraalivillaa ekologisempi ja vähäpäästöisempi valinta. Hakkeesta valmistettu eriste on elinkaarensa ajan täysin hiilineutraali materiaali. Hakevilla sitoo itseensä hiilidioksidia, parantaen hirsitalon ekologisuutta huomattavasti.

Puupohjaisella puhalluseristeellä on samanlaisia hygroskooppisia ominainuuksia kuten hirrellä, joten se sopii täydellisesti käytettäväksi hirsitalon eristyksessä.

Puhalluseristeen asentaminen on eristelevyjä huomattavasti nopeampaa ja edullisempaa. Eriste puhalletaan suoraan rakenteisiin, ja se pitää muotonsa vuosien ajan sekä pysyy paikallaan ilman saumoja.

Tärkeimmät ominaisuudet:

 • Täysin puupohjainen
 • Hygroskooppiset ominaisuudet
 • Nopea asennus
 • Eristää kosteuden ja kylmyyden lisäksi myös ääntä

Puupohjaiset puhalluserusteen plussat ja miinukset:

 • Täysin ekologinen
 • Hinta-laatusuhde erinomainen
 • Suuri vaikutus energiatehokkuuteen
 • Huomattavasti muita eristemateriaaleja nopeampi asennus
 • Sitoo ja luovuttaa kosteutta hirren tavoin
 • Yläpohjan eristemateriaalina voi kerätä kosteutta
 • Eri valmistajien tuotteiden välillä suuriakin eroja laadussa

Ekovilla-levyeriste

Ekovillasta on ajan saatossa muodostunut enemmän käsite kuin tuotemerkki. Ekovillan eristemateriaalit ovat erittäin laadukkaita, ympäristöystävällisiä ja energiatehokkaita, sekä soveltuvat erinomaisesti käytettäväksi myös hirsitaloissa.

Ekovilla-levyeriste toimii tavallisen puukuitueristeen tavoin, mutta muistuttaa ulkoasultaan enemmän mineraalivillaa kuin puulevyä, vaikka valmistukseen käytetty samoja uusiutuvia materiaaleja.

Kuten tavallisellakin puukuitulevyllä, Ekovillan levyillä on samat hygroskooppiset ominaisuuden kuin hirrellä. Levyeristettä voidaan käyttää niin seinien kuin ylä- ja alapohjan eristämiseen. Etenkin yläpohjan eristämiseen Ekovillan levyt soveltuvat erinomaisesti.

Tärkeimmät ominaisuudet:

 • M1-päästöluokiteltu, CE-merkitty ja paloluokiteltu eristemateriaali.
 • Hygroskooppiset ominaisuuden
 • Eristää lämmön lisäksi erinomaisesti ääntä
 • Saatavilla useassa eri koossa

Ekovilla-levyeristeen plussat ja miinukset:

 • Täysin hiilineutraali
 • Pitkä käyttöikä
 • Tehokas eriste joka sopii lähes jokaiseen taloon
 • Säilyttää muotonsa ja täyttää sille varatun tilan saumattomasti
 • Helposti muotoiltava
 • Hintavampi kun kilpailijat

Tilaa Hirsimestarin uutiskirje ja liity hirsikerhoon

Saat tuoreimmat artikkelimme suoraan sähköpostiisi.