Remontointi, Yleinen

Hirsitalon kengitys – lahojen hirsien korjaaminen

Hirsitalon kengitys on helppo tapa korjata lahonneet hirret ja pidentää vanhan hirsitalon käyttöikää.

Sisältö

Hirsitalon kengitys on yksi tehokkaimmista tavoista pelastaa asuinkelvoton hirsitalo, tai pidentää vanhan rakennuksen käyttöikää. Kyseessä on satoja vuosia vanha menetelmä hirsitalon korjaamiseksi, mitä hyödynnetään vielä tänäkin päivänä.

Mainos

Kengittäminen on suuri projekti, joten sitä pidetään usein viimeisenä vaihtoehtona kun muut toimenpiteet eivät enään tepsi.

Käytännössä kengitys tarkoittaa lahonneiden alimpien hirsikerrosten uusimista. Tällöin koko rakennus nostetaan siten, että vaurioituneet hirret pystytään vaihtamaan ehjiin.

Milloin kengitys on kannattavaa? Mikä voi johtaa alimpien hirsikerroksien lahoamiseen? Tässä artikkelissa annamme vastaukset yleisimpiin kysymyksiin liittyen hirsien lahoamiseen ja niiden korjaamiseen.

Mistä hirsien lahoaminen voi johtua?

Hirsien lahoamisen taustalla on poikkeuksetta kosteus. Kosteus voi päätyä alimpiin hirsikerroksiin monesta eri syystä. Yleisimmät syyt ovat kuitenkin heikosta alapohjasta noussut maakosteus, heikko sadevesijärjestelmä, heikko rakenteen tuuletus sekä vuodosta aiheutuneet vesivahingot.

Hengittävyytensä ansiosta hirsi on lähes immuuni kosteusvaurioille, joten lahoamiselle on lähes poikkeuksetta ulkoinen syy.

Hirsi ei kuitenkaan ole ikuinen materiaali, joten myös ajan myötä tapahtuva kuluminen voi edistää hirsien lahoamisen. Säännöllisessä käytössä olevan hirsitalon orastaviin vaurioihin ehditään useimmiten reagoimaan, jolloin lahoaminen on huomattavasti yleisempää hylätyissä tai vähälle käytölle jääneissä rakennuksissa.

Uudempien rakennusten kohdalla lahoaminen ei myöskään ole täysin poissuljettua. Verrattain uusien rakennusten lahoamisen taustalla on useimmiten valmistus- tai suunnitteluvirhe.

Vaurioituneet hirret, huono rakennustapa tai täysin laskuista jätetty hirren painuminen voi aiheuttaa hirsien kostumisen lyhyenkin aikavälin sisällä, mikä hoitamatta jätettynä voi johtaa hirsien lahoamiseen.

Kuinka ennaltaehkäiset hirsien kostumisen ja lahoamisen:

  • Huolehdi seinärakenteiden riittävästä tuuletuksesta
  • Varmista alapohjan kunto, vaurioitunut tai puutteellisesti eristetty alapohja on suurin hirsien kosteusvaurioiden aiheuttaja.
  • Jos huomaat alimmissa hirsikerroksissa pintapuolisia vaurioita, selvitä syy välittömästi äläkä viivyttele sen korjaamisessa.
  • Uutta hirsitaloa rakentaessa varmista että materiaalit ovat täysin ehjiä ja oikeaoppisesta rakentamisesta.

Milloin hirsitalon kengitys on ajankohtaista?

Hirsitalon kengitys on useimmiten ajankohtainen vanhoissa hirsitaloissa, joiden alemmat hirsikerrokset ovat selkeästi lahonneet ja riski koko muulle rakennukselle.

Kun pintapuoliset korjaustoimenpiteet eivät enää riitä, on kengitys ainoa vaihtoehto hirsitalon elinkaaren pidentämiseksi.

Kengitys ikään kuin herättää vanhan hirsirakennuksen eloon, varmistaen vankan pohjan ylemmille hirsirakenteille ja estäen kosteuden ja lahoamisen leviämisen. Koko rakennus lepää alimpien hirsikerrosten päällä, jonka vuoksi niiden kunnosta huolehtiminen on äärimmäisen tärkeää.

Kuinka tunnistat lahonneet hirret?

  • Selkeästi vaurioitunut pinta
  • Hirsi on pehmeää
  • Hirrestä on irronnut palasia

Kuinka hirsitalon kengitys toteutetaan?

Kengityksessä hirsikehikon alimmat hirret poistetaan ja niiden tilalle asennetaan ehjät. Kyseessä on kallis ja pitkä prosessi, mikä ei hoidu yhdessä päivässä.

Pohjatyöt

Kengitystä varten hirsitaloa joudutaan nostamaan tunkeilla. Nostaminen on kengityksen haastavin osuus, ja se vaatii koko rakennuksen valmistamisen nostamista varten.

Ennen kengitystä joudutaan usein irrottamaan ovet ja ikkunat sekä irrottamaan katto savupiipusta. Jossai tapauksissa myös sokkelirakennetta voidaan joutua purkamaan.

Hirsitalon nostaminen kengitystä varten

Yleisin tapa nostaa hirsikehikkoa on tehdä hirsiseiniin paikat tunkeille, ja nostaa rakennusta kehikon kulmista. Tunkkausmetodeja on useita, ja paras vaihtoehto riippuu aina hirsikehikon rakenteesta.

Tunkkaus voidaan suorittaa myös följareiden alaosista, jolloin nostaminen tapahtuu seinän vierestä.

Nostettu hirsitalo on tuetta vakaaksi, jotta kengitys voidaan suorittaa turvallisesti.

Alimpien hirsikerrosten vaihtaminen

Kun hirsikehikko on nostettu ja tuettu turvallisesti, voidaan lahonneet hirret poistaa. Lahonneet hirret ovat useimmiten pehmenneet ajan saatossa, joten niiden irrottaminen ei ole vaikeaa.

Uudet hirret asetetaan vanhojen paikalla ja kiinnitetään toisiinsa useimmiten viistoon tehdyllä tappiliitoksella. Tätä kutsutaan myös hammaslapaliitokseksi. Viistoon poratut liitokset muodostavat tiukan kiinnityksen ylempiin hirsiin.

Ennen uusien hirsien asentamista voidaan joutua oikomaan vanhaa runkoa. Hirsien lahoaminen on voinut aiheuttaa rungon vääntymistä, minkä korjaaminen on välttämätöntä kengityksen yhteydessä.

Kengitykseen käytettävät hirret

Kengitykseen voidaan hyödyntää vanhoja ehjiä hirsiä. Tärkeintä hirsiä valittaessa on se, että ne ovat kuivuneet kunnolla sekä veistetty oikeaan muotoon.

Jossain tapauksissa riittävän pitkien ja kestävien hirsien löytäminen voi olla haastavaa, jolloin ainoa vaihtoehto on tilata kokonaan uudet hirret.

Miksi hirsitalon kengitys on järkevää?

  • Erinomainen keino pidentää vanhan hirsitalon elinkaarta
  • Kengitys estää kosteuden leviämisen ylempiin hirsikerroksiin
  • Vaikka kengitys on vaativa prosessi, on se verrattain edullinen keino pelastaa vaurioitunut hirsitalo.

Tilaa Hirsimestarin uutiskirje ja liity hirsikerhoon

Saat tuoreimmat artikkelimme suoraan sähköpostiisi.