Hallitus on tuskin luopumassa perintöverosta, mutta perinnön siirtämisessä jälkipolville voi silti käyttää erilaisia tapoja. Mikäli mökin siirto jälkeläisille on ajankohtaista, tässä on kolme vaihtoehtoa. Perintö- tai lahjaveroa ei voi välttää kokonaan, mutta verotuksen perusteet tuntemalla voi silti säästää huomattavia summia.

Testamentti on edelleen yleisin vaihtoehto omaisuuden siirtämisessä. Myös mökin siirtoon voidaan käyttää testamenttia, jolloin se siirtyy valitulle jälkeläiselle. Mikäli vainajalla on muitakin rintaperillisiä, ovat he oikeutettuja lakisääteiseen osaansa ja heille voidaan määrätä vastaava määrä muuta omaisuutta. Mikäli kuolinpesässä ei ole riittävästi muuta omaisuutta, tulee kiinteistön saaneen maksaa muille heidän osuutensa rahana. Tällaisessa tilanteessa perinnönsaajalla on myös mahdollisuus kieltäytyä mökistä. Usein se on kuitenkin riidattomampi vaihtoehto kuin mökin testamenttaaminen useammille lapsille. Testamenttiin mahdollista lisätä rajoitus siitä, että perinnönsaajan aviopuoliso rajataan pois perinnöstä. Tällöin edes avio-oikeus ei anna heille osuutta omaisuudesta. Mikäli perintöosuus on alle 20 000 euroa, ei siitä tarvitse maksaa perintöveroa. Perintöosuudeksi lasketaan se omaisuus, joka jää jäljelle, kun vainajan velat sekä hautaamisesta ja perunkirjoituksesta aiheutuneet kulut on vähennetty. Toisinaan kannattaa myös pohtia, olisiko järkevää siirtää perintö yhden sukupolven yli lapsenlapsille, jolloin vältytään yhdeltä perintöverokierrokselta. Lapsenlapsen kannattaa kuitenkin olla yli 18-vuotias, sillä muussa tapauksessa vanhemmat joutuvat kirjanpitovelvollisiksi hänen 20 000 euroa ylittävään omaisuuteensa.

Mökki voidaan myös lahjoittaa omana elinaikana. Tällöin omaisuudesta pitää kuitenkin maksaa lahjavero. Lahjaveroa voi alentaa siten, että pitää itsellään elinikäisen hallintaoikeuden kiinteistöön, sillä verottaja ottaa tämän huomioon lahjaan liittyvänä rasitteena. Mikäli oikeudesta kuitenkin luopuu myöhemmin eikä pyydä tästä korvausta, verottaja tulkitsee sen lahjaksi. Jos mökki lahjoitetaan ainoastaan yhdelle useista perillisistä, tämän katsotaan olevan ennakkoperintöä ja lahjoitus otetaan myöhemmin huomioon perinnönjaossa, mikäli lahjoittaja ei nimenomaan halua toisin. Mökki on mahdollista lahjoittaa myös ilman veroja, mutta tämä vaatii enemmän suunnittelua ja aikaa. Verottajan mukaan kerran kolmessa vuodessa voi lahjoittaa alle 4 000 euron arvosta rahaa tai omaisuutta toiselle ihmiselle siten, että siitä ei mene lahjaveroa. Tämä pätee myös mökkeihin ja vapaa-ajan asuntoihin. Tässä tapauksessa mökki pitää kuitenkin lahjoittaa osissa ja jokaisesta lahjoitetusta osasta täytyy tehdä erikseen lahjakirja julkisen kaupanvahvistajan luona. Sille pitää myös hankkia lainhuudatus. Mökkinsä lahjoittavan vanhemman täytyy kuitenkin muistaa, että tämän jälkeen hänellä ei ole enää mahdollisuutta myydä tai pantata sitä. Ulkoisesti tilanne ie kuitenkaan juuri muutu.

mökkien hallintopolitiikka

mökkien hallintopolitiikka

Mikäli mökin omistaja haluaa luopua mökistä jo elinaikanaan ja antaa sen perillisen käyttöön, voi hän myydä mökin. Lahjaveroa ei tarvitse maksaa, jos kauppahinta ylittää 75 prosenttia mökin todellisesta markkina-arvosta. Jos mökki vaihtaa omistajaa halvemmalla, peritään kauppahinnan ja omaisuuden käyvän arvon välisestä erotuksesta lahjavero. Tässä tapauksessa myyjä joutuu maksamaan luovutusvoittoveroa osto- ja myyntihinnan erotuksesta. Pääomaveroa peritään 30 prosenttia aina 30 000 euroon sakkaa. Tämän ylittävästä osuudesta peritään 33 prosenttia veroa. Veroa on kuitenkin mahdollista pienentää, erityisesti mikäli kyseessä on vanha mökki. Vanhan mökin hankintahinta on nykyrahassa mitattuna yleensä alhainen, joten veron pienentäminen on mahdollista hankintameno-olettamalla. Jos myyjä on omistanut kiinteistön yli 10 vuotta, voidaan myyntihinnasta vähentää 40 prosenttia. Jos myyjä taas on rakentanut mökin itse, hankintahintaan lasketaan kuuluvaksi tontti ja rakennuskustannukset. Itse tehdylle työlle ei voi laskea hintaa. Ostajan täytyy puolestaan maksaa kauppahinnasta neljä prosenttia varainsiirtoveroa. Tästä kannattaa ottaa kunnolla selvää ennen myyntiä, jotta tarkka summa on tiedossa ja ikäviltä yllätyksiltä vältytään.